0164 - 23 50 07

Speciaalclubs

Binnen de NBvV functioneren op dit moment 17 speciaalclubs. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. De speciaalclubs hebben bijna allemaal een eigen clubblad, houden clubkampioenschappen en beleggen vergaderingen en studiedagen. Zij hebben goede contacten met de keurmeestersverenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.

Om lid van een speciaalclub te zijn dient men, als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via een afdeling) van de NBvV. De secretariaatsadressen van de speciaalclubs staan hieronder.

Voorzitter vereniging speciaalclubs
L. Wooning, Dam 8 2871 CS Schoonhoven
0182-385921 Fr.wooning@live.nl